Forum for 78-samlere

Dagens pladehylster78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Sat, August 24, 2019 07:55:16

Blog image

A. R. Buss78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Sat, August 24, 2019 07:54:08

Blog imageHilsen Jan

Jens Hansen78'ere

Posted by Ole Pilgaard Fri, August 23, 2019 23:26:04

Matrice Hansen er død

Jens Hansen - 28. dec. 1932 - 16. juli 2019

En epoke indenfor dansk grammofon-historie er med Jens Hansens død nu endegyldigt forbi.

Det unikke 3-kløver, Emil Marrott, Axel Andreasen og Jens Hansens samarbejde var helt specielt, idet Marrott og Andreasen samlede på plader, hvad Jens ikke gjorde. Han sørgede derimod for at indhente alle relevante oplysninger om pladerne og fonografvalserne, samt registrere alt om de medvirkende musikere, skuespillere, sangere, forfattere og komponister osv.

Jens var utrættelig i sin søgen og fik derved med årene oparbejdet et stort og meget omfattende arkiv, først skrevet på skrivemaskine på kartotekskort. Siden skrev han alt ind på sin computer. Han kunne med lethed finde de oplysninger man efterspurgte, - hvis det passede ham at gå hen og slå efter, - og det gjorde det altid.

Jens var en original, men han var det i ordets bedste og mest positive betydning. Nogle mente nok at Matrice Hansen ind i mellem kunne være lidt vanskelig at have med at gøre! Det var han dog ikke, men han mente bare at den ene tjeneste måtte være den anden værd. Samtidig var han utrolig ærlig. Han stod ved sine meninger og han gik aldrig på kompromis. Hvis han leverede noget skulle varen være i orden og det var den altid. Han hadede diskografisk slendrian.

Det ærgrede Jens ufattelig at samtlige kulturinstitutioner aldrig tog grammofonpladen alvorligt, og aldrig anerkendte den som en vigtig del af kulturarven. Samtidig rasede han over, at de statslige institutioner ikke havde overholdt deres indsamlingspligt og sørget for at indsamle og bevare materialet for eftertiden, mens tid var.

Jens havde i de senere år skrantet noget, med enkelte hospitalsindlæggelser til følge. Mandag den 15. juli ringede han fra sygehuset og bad mig (Ole) om at komme. Der var noget han ville tale med mig om. Jens sagde rent ud, at han ikke orkede mere og at han ikke kom hjem igen. Han ønskede at vi, Ole Pilgaard, Just Bidstrup og Peder hansen, ville tage hånd om hans ting og bruge dem i den udstrækning de kunne bruges.
Han pointerede kraftigt, at når vi engang var "færdige med det" skulle give det videre til rette vedkommende. Den aftale har vi tænkt os at overholde.

Vi har nu hentet over 20 flyttekasser med plader, programmer, fotos, pladekataloger, bøger, talrige ringbind med diverse optegnelser, i stakkevis af papirer, samt hele hans kartotekskort-arkiv. Der forestår nu et større sorteringsarbejde, som vi vil indlede til efteråret. Herefter vil Matrice Hansens arkiv stå til rådighed for The Discographer og alle andre der søger oplysninger, hvor vi kan bidrage.

Vi sender en venlig tanke til Jens. Til hans to sønner Verner og Henrik, siger vi mange tak for venligheden og hjælpsomheden.

Æret være Jens Hansens minde!

Ole Pilgaard, Just Bidstrup, Peder Hansen.

Dagens pladehylster78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Fri, August 23, 2019 07:46:09

Blog image

Viggo Rasmussen, Odder78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Fri, August 23, 2019 07:44:55

Blog image

Viggo Rasmussen, Odder78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Fri, August 23, 2019 07:43:37

Blog imageHilsen Jan

Dagens pladehylster78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Thu, August 22, 2019 07:51:59

Blog image

Musikhuset V. Petersen78'ere

Posted by Jan Mikkelsen Thu, August 22, 2019 07:50:56

Blog imageHilsen Jan