Forum for 78-samlere

Forum for 78-samlere

Forum for 78-samlere

Dette skulle gerne blive et debat-forum for samlere af 78'ere.

Juul Eivig i Vordingborg

78'erePosted by George Brock-Nannestad Mon, May 13, 2019 09:46:29
Den 28. april 2019 viste Jan et hylster fra Juul Eivig i Vordingborg. Jeg viser det nedenunder, fordi jeg ikke kan beskrive en let måde at finde tilbage til den 28. april. KTAS er en naturlig kilde til oplysninger.

Jeg skrev allerede om Juul Eivig den 8. juni 2018, fordi Jan havde vist et par andre hylstre fra Vordingborg. Jeg kan ikke let finde tilbage til, hvad jeg skrev, men jeg var dengang meget optaget af, at Juul Eivig havde været restauratør i Sverige -- oplysninger, der var kommet via Google.

KTAS fortæller, at Juul Eivig kom til i 1946 (ikke i 1944 -- og 1945 er ikke repræsenteret). Han annoncerede i telefonbogens spalter: "Juul Eivig, Algade 23, Tlf. 830, Alt i Musikinstrumenter, Radio og Plader. Alle Reparationer udføres. Levering af al Musik. Elever modtages." Sådan var hans fremtoning i telefonbogen indtil 1951. 1952 findes ikke tilgængelig, men 1953 og 1954 var hans fremtoning: "Juul Eivig, Kapelmester, Østervej 13, Tlf. 830, Levering af al musik. Elever modtages." Han solgte altså ikke noget til sidst, men spillede stadig ved arrangementer og tog elever. Det må altså stadig have kunnet betale sig at annoncere. Men i 1956 stod der blot: "Juul Eivig, Kapelmester, Østervej 13, Tlf. 830". I 1957 var der intet mere. Han havde ikke mere telefon i Vordingborg.

Bedste hilsner,


GeorgeAnton Sørensen i Vedbæk

78'erePosted by George Brock-Nannestad Sat, May 11, 2019 08:53:19
Den 4. maj 2019 viste Jan to hylstre fra Anton Sørensen i Vedbæk. Det ene vises nedenunder, fordi jeg ikke kan beskrive en let måde at finde tilbage til den 4. maj. KTAS er en naturlig kilde til oplysninger. Vi kan her se, at Anton Sørensen kom til 1949 (eller lidt før -- KTAS 1947 har glemt Vedbæk i indscanningen), og forblev på adressen Stationsvej 1 med telefon Vedbæk 183 i hvert fald til 1957.

Men ved hjælp af KRAK kan vi se, hvordan det så ud i 1948. Der var en virksomhed, 'Jaka ved Arne Petersen', Cykleværksted på Vedbæk Strandvej 423, og med telefonnummer 183. Hvis vi så går tilbage til KTAS med navnet 'Jaka', så ser vi, at denne virksomhed blev grundlagt som Cykleforretning i 1939, allerede dengang med telefonnummer 183, og i nogle af årgangene står der 'Strandvejen 423, Hjørnet af Stationsvej'. Så det er ikke så langt fra Anton Sørensen, som øjensynlig tog over i 1949.

Man kan spekulere på, hvad 'Jaka' stod for, og Arne Petersen forkom ikke i Vedbæk før 1939.

Bedste hilsner,


George

Det er et forholdsvis sent hylster, fordi han nævner LP-plader.

Fiedels Musikhus i Kalundborg

78'erePosted by George Brock-Nannestad Thu, May 09, 2019 14:10:39
Den 2. maj 2019 viste Jan to hylstre fra Fiedlels Musikhus i Kalundborg. Det ene vises nedenunder, fordi jeg ikke kan beskrive en let måde at finde tilbage til den 2. maj. KTAS er en naturlig kilde til oplysninger. Vi kan her se, at Wilhelm Fiedel etablerede en cigarhandel i Skibbrogade i 1919. Den flyttede senere til Kordilgade, først nr. 4 fra 1923-1929 og fra 1930-1942 nr. 53. Men i 1943 tog Wilhelm Fiedel et afgørende skridt -- der var nok ikke så mange tobaksvarer at sælge under krigen -- han etablerede en musikhandel i nabohuset, Kordilgade 51. Her forblev musikhandlen, i hvert fald til 1957. Der er intet spor af cigarhandelen.

Bedste hilsner,


GeorgeBemærk, at blandt plademærkerne er Felix. Gå til Renés diskografi for at se, hvornår hylsteret tidligst kan være fra.

Sikkerhedsrille

78'erePosted by George Brock-Nannestad Sat, March 23, 2019 12:12:47
Hele Odeon-gruppen var på dupperne med at reklamere for 'sikkerhedsrillen'

Her er deres standardannonce, Hentet fra Phonographische Zeitschrift

Og her er et udsnit, fordi opløsningen ikke er god på de billeder, der lægges ud.


Bedste hilsner,


George

"Musikhuset" i København

78'erePosted by George Brock-Nannestad Wed, March 20, 2019 18:06:01
For at få det fulde udbytte må I gå tilbage til Jans billeder den 18. marts samt min kommentar. Her følger noget dokumentation.

Først en virksomhed, som ikke levede længe:


Der kom en forretning, som hed 'Musikhuset'; var den knyttet hertil? Den overlevede i mange år.


--- er det så denn virksomhed, som flyttede og udvidede?Selv efter, at Musikhuset 'Panoptikon' blev oprettet som firma i 1925 så det sådan ud:

Her skal vi lige have de officielle oplysninger fra Statstidende (handelsregistrene)


På hylsteret står en nyt telefonnummer i 1930:

--- og det fremgår af KTAS Navnebog 1930.

Som jeg skrev i kommentaren, så forvirrer telefonnumrene mig noget.

Bedste hilsner,


George

P.S Trods nyt system, som jo giver René problemer, så virker oplast af billeder stadig meget enkelt (uændret).
G.


Milos registrering i Rødovre 1956

78'erePosted by George Brock-Nannestad Wed, March 13, 2019 17:50:41
Jeg regner med, at det er den samme person, som 20 år tidligere er H. O. Milo.

Jeg har ikke forfulgt virksomheden efter 1957. Det står selvfølgelig enhver nysgerrig frit for at gå til KTAS og se, hvor denne person havde telefon.

Bedste hilsner,


George

Star Radio i register

78'erePosted by George Brock-Nannestad Sun, March 03, 2019 00:53:28
Star Radio kunne findes i handelsregistrene:

Ja, og nu kan alle jo se, at jeg skrev noget vrøvl i kommentaren til Jans billede af hylsteret. Det var mange timer siden jeg kopierede indføringen, og jeg havde glemt, at initialen 'V.' stod for 'Valdemar'. Vi kan glemme alt om elektroinstallatøren Villy (medmindre det var en slægtning, som flyttede butik tættere på). Og det er da skægt, at både V. Petersen og "Star Radio" v/ V. Petersen kom til at handle med radioer.

Ifølge Statstidende og dermed handelsregistrene var virksomheden ikke ophævet endnu i 1957.

Bedste hilsner,


George

Musica-presning

78'erePosted by George Brock-Nannestad Sun, February 24, 2019 00:50:58
Jeg har nogle TONO frekvensplader med hvid etiket. Men det er bagsiden af en Musica-etiket, så TONO pressede også for Telefunken i Danmark.

Jeg havde billedet liggende, og det kan da godt være, at jeg har lavet et negativ ud af det for tydelighedens skyld. Pladerne er utilgængelige hos mig idag.

Bedste hilsner,


George

Next »